valea-aostei-2

Aosta – Roma Alpilor

[dropcap type=”1″]A[/dropcap]dăpostită la poalele Alpilor, Aosta este un oraș în care drumurile, râurile, cultura și istoria se întrepătrund. Orașul se află la confluența râurilor Buthier și Dora Baltea și la întretăierea a două dru­muri antice care duc spre nord: unul către pasul Marele Saint Bernard, ce­lălalt către pasul Micul Saint Bernard.

Romanii și-au stabilit aici o tabără militară și au păstrat poziția strate­gică pentru avantajele ei comerciale și de apărare. Structura construită de romani, ale cărei vestigii se mai păs­trează și astăzi, era un simplu grilaj, cu două drumuri care se intersectau în unghiuri drepte, cu porți în ziduri care conduceau spre oraș de-a lungul lor. Multe ruine romane se păstrează în bune condiții și astăzi și constituie scheletul pe care au fost ridicate ulterior clădirile medievale.

Anumite părți din ziduri și turnuri se folosesc și în prezent. Dacă străbatem zona din afara zidurilor medievale ale „vechiu­lui” oraș, ajungem la Collegiata di Sant’Orso, un complex religios care se remarcă printr-un impresionant turn cu ceas de 46 m. Construcția cu patru nivele are în partea de sus fe­restre divizate vertical și a fost con­struită între 994 și 1025 d.Hr. (anu­mite zone au fost reconstruite în secolul XV) și este cea mai impor­tantă clădire medievală din oraș.

Biserica are un interior gotic de­corat cu fresce, datând din secolul XI și un cor din lemn (sec. XIV). O mare parte din zidurile medievale ale orașului și multe turnuri s-au păstrat.

Porta Pretoria, care se păstrează încă, este una dintre cele două porți importante de intrare în oraș dacă parcurgem drumul nord-sud. În zidu­rile de lângă poartă, putem vedea încă bucăți din porțiunile de marmură fo­losite pentru a delimita zidurile.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *