apa-izvorul-vietii

Apa – Izvorul vieții

[dropcap type=”1″]H[/dropcap]idrosfera acoperă 70% din suprafața terestră. Termenul de hidrosfera cuprinde toate formele în care se manifestă apa pe Pământ: mări și oceane, lacuri și râuri, ape subterane, precum criosfera (apa sub formă de gheață).

Hidrosfera deține volum de aproximativ 1.380 milioane de kilometri cubi. 97.2% reprezintă apa salină a mărilor și a oceanelor; 2.2% reprezintă gheața de la ploi și ghețari, iar 0.6% apele subterane; râurile și lacurile reprezintă 0.02%. În atmosferă se regăsește și un procentaj de 0.001% sub formă de vapori.

Apa apare în trei stări de agregare: solidă, lichidă și gazoasă. Existența apei reprezintă premisa fundamentală pentru dezvoltarea vieții: de ase­menea apariția vieții pe Pământ a fost posibilă datorită existenței apei.

Chiar dacă abundența aparentă a apei poate crea o impresie falsă și anume că apa reprezintă un bun ieftin și inepuizabil, există regiuni pe pământ unde resursele de apă sunt foarte reduse.

 Circuitul hidrologic. Apa se găsește pe planeta noastră aproape pretutindeni: în mări și oceane, râuri și lacuri, la poli, în atmosferă, în organismele vii și chiar în subteran. Datorită legăturii dintre resursele de apă, rezultă un ciclu ce poartă denumirea de circuit hidrologic sau ciclul apei. Organismele vii dețin și ele un rol în cadrul acestuia, deoarece prin evaporare și transpirație aduc apă în acest ciclu. O importanță deosebită îi revine pădurilor, dat fiind că plantele joacă rol cheie în circuitul hidrologic.

circuitul-apei-in-natura
Circuitul Apei în Natură

Precipitațiile se produc prin condensarea vaporilor în atmosferă. Atunci când apa se reîntoarce pe suprafața terestră, se produce o mișcare a apei în direcția mărilor – prin intermediul râurilor – , precum și înspre râuri – prin topirea ghețarilor și a zăpezii din regiunile înzăpezite. Transformările fizice ale apei favorizează în plus o circulație permanentă.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *