plan-orasului-viena-1848

Arhitectura secolului al XIX-lea

Urbanismul modern

[dropcap type=”1″]C[/dropcap]reșterea rapidă a populației urbane în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea a deter­minat autoritățile să regândească structura de bază a orașelor. Astfel, a luat naștere urbanis­mul ca o ramură complementară a arhitecturii. Datorită acestor proiecte, orașele europene istorice au primit o nouă înfățișare. Cartierele burgheziei erau delimitate de cele ale muncito­rilor.

Au fost construite noi alei și străzi, pentru a facilita circulația, au fost create parcuri și grădini în cartiere. Printre cele mai importante planuri urbanistice se numără cele ale arhitectu­lui George Haussmann pentru Paris și cele ale lui Ildefonso Cerdà pentru Barcelona.

Orașul ideal.  În secolul al XIX-lea, cea mai mare parte a muncitorilor trăia în locuințe mizerabile fără curent electric, apă curentă, încălzire sau canalizare. Primii care au reacționat la această situație dramatică au fost așa-numiții socialiști utopici. Britanicul Robert Owen și francezul Charles Fourier au planificat orașe ideale, care, din punctul lor de vedere, ar fi trebuit să serveas­că drept bază pentru remodelarea completă a societății. Propunerile lor nu au avut succes, însă un secol mai târziu ele au inspirat teoriile urba­nistice ale curentelor moderne, în special cele ale lui Le Corbusier.

PARIS

vedere-spatiala-a-parisului
Exemplul Parisului, al cărui plan urbanistic a fost executat în anul 1853, a inspirat și alte orașe precum Bruxelles, Viena, Florența și Londra.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *