chavin

Arta civilizației Chavin

[dropcap type=”1″]Î[/dropcap]n afara creațiilor ceramice, sculpturile civilizației andine Chavin (1500-500 î.Hr.) sunt și ele extrem de fin lucrate. Același lucru este valabil și în cazul basoreliefurilor, realizate de cele mai multe ori din piatră. Aces­te basoreliefuri reprezintă blo­curi de piatră de formă rela­tiv regulată, cu suprafață dreaptă, în care au fost sculptate elemente orna­mentale.

În plus, au mai fost găsite mici bucăți de piatră, os sau carapace care prezintă și ele orna­mente. Majoritatea aces­tor creații a fost folosită la decorarea clădirilor, după cum se poate vedea în zona sacră Chavin de Huántar, situată în nordul Anzilor peruani. Mult mai rare sunt sculpturile cu forme rotunde.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *