castell-arquato-italia

Castell’Arquato

O fortăreață neschimbată după zece secole

[dropcap type=”1″]C[/dropcap]astell’Arquato este un splen­did sat medieval construit în jurul unei impunătoare fortă­reţe din secolul XIV. Numele oraşului derivă de la castrum quadratum (for­tăreaţă pătrată), iar hărţile de la sfâr­şitului Evului Mediu indică acest castrum ca având o formă pătrată. Potrivit unei alte tradiţii, numele de­rivă de la Caius Torquatus, un patri­cian roman despre care se spune că a întemeiat primul castrum local.

Castell’Arquato a fost iniţial o aşezare militară romană, construită în timpul secolului II î. Hr., ca formă de apărare împotriva atacurilor ligurilor. În epoca Imperiului Roman, această aşezare s-a transformat într-o mică aşezare rurală, datorită poziţiei sale favorabile pe o culme de unde se puteau controla drumurile care duc de la Piacenza şi Parma spre Marea Ligurică.

Primele consemnări sunt cele ale unei parohii locale şi datează de la mijlocul secolului VIII, iar potrivit acestora, sub conducerea lui Magno, oraşul şi-a dezvoltat o curte înflori­toare, o piaţă şi o administraţie juri­dică. După moartea lui Magno, în 789, satul a devenit un dominion feu­dal al clerului din Piacenza.

În 1220 biserica a acordat oraşului în arendă pe termen lung toate bogă­ţiile acestuia. A urmat apoi o perioadă în care oraşul a fost condus de pri­mari numiţi de Provincia Piacenza.

După o scurtă dominaţie a lui Alberto Scotti, Castell’Arquato a in­trat sub stăpânirea familiei Visconti, până în 1450, când oraşul a fost pre­luat de dinastia Sforza.

Dinastia Sforza a domnit până în 1707, când oraşul a fost încorporat în ducatul de Parma şi Piacenza.

Castell’Arquato a fost practic păs­trat intact, păstrându-şi atât forma, cât şi farmecul. El este apărat de legi speciale ca „oraş al artei”, precum oraşele învecinate Bobbio şi Grazziano Visconti.

Partea veche a oraşului este de­osebit de frumoasă. Casele şi străzile înguste sunt dominate de Rocca Viscontea, o fortăreaţă înconjurată de un şanţ adânc cu apă, prevăzută cu un pod mobil.

Rocca a fost construit între 1342 şi 1349 de Luchino Visconti. Clădită în întregime din cărămizi, clădirea este alcătuită din două părţi legate în­tre ele: o incintă inferioară de formă rectangulară şi una mai mică.

Satul şi întregul complex sunt dominate de mastio sau donjon, al­cătuit din mai multe încăperi, con­struite una peste alta, şi legate una de alta printr-un sistem de scări care duc până în vârf. De acolo veţi putea admira splendida panoramă a văii Ardă.

În afara castelului, merită să vă plimbaţi în jurul satului şi să vizitaţi Collegiata, o biserică construită în ju­rul anului 750 şi reconstruită în stil pur romanic în 1122. Interiorul are trei nave cu grinzi de lemn, care sunt despărţite de coloane din piatră.

Muzeul Collegiata adăposteşte numeroase opere de artă, inclusiv sculpturi din marmură medievale şi picturi din toate epocile, precum şi obiecte liturgice şi documente referi­toare la biserică.

Merită să vizitaţi şi Palatul Podesta, o clădire magnifică datând din secolul XIII.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *