combustibili-fosili

Combustibilii fosili

[dropcap type=”1″]V[/dropcap]orbim despre combustibili neregenerabili atun­ci când materiile prime sunt disponibile numai în cantități limitate deoarece crearea lor durează mil­ioane de ani. Acest lucru este valabil în primul rând pentru combustibilii fosili precum cărbunele, petrolul și gazele naturale. Și elementele radioactive precum uraniul sunt socotite a fi combustibili, dat fiind fap­tul că aparțin mineralelor din scoarța terestră. În acest moment, combustibilii fosili constituie 80% din energia consumată la nivel global.
Petrolul. Petrolul este considerat a fi un com­bustibil strategic, având în vedere că este utilizat la nivel mondial pentru producția indus­trială și pentru cele mai multe mijloace de transport. Petrolul se regăsește între straturi sed­imentare impermeabile, care pot să ajungă până la adâncimi de 15 kilometri. Cele mai importante zăcăminte sunt în Orientul Mijlociu (aici se află 65,3% din rezervele totale mondiale), în Ameri­ca de Sud și Centrală, în nordul Africii și în Ori­entul îndepărtat. Petrolul pur extras trebuie rafi­nat înainte de utilizare. Prin intermediul distilării este obținută o multitudine de produse precum benzina, kerosenul, carburanții, păcura, materiale solide (asfalt, bitum și ceruri) precum și produse gazoase cum ar fi metanul, butanul și propanul.

rafinarie-de-petrol-arabia-saudita
Rafinărie de petrol – Arabia Saudită

Gazele naturale. Gazele naturale se formează din partea mai ușoară a hidrocarburilor care se produc împreună cu petrolul. Metanul este com­ponenta principală a gazelor naturale, ceea ce explică de ce de multe ori cele două sunt folosite ca sinonime. Deseori zăcămintele de gaze natu­rale se găsesc alături de cele de petrol, iar gazele se află în acest caz deasupra petrolului. În mod nor­mal, cele două materii prime apar totuși sepa­rate una de cealaltă. Gazele naturale sunt extrase cu ajutorul sondelor și transportate prin con­ducte de gaz.

sonda-de-gaze-naturale
Sondă de gaze naturale

Cărbunii. Înainte de utilizarea propriu-zisă, cărbunii trebuie curățați de impurități. Chiar și după acest proces de curățire, cărbunele rămâne forma de combustibil fosil care poluează cel mai puternic atmosfera. În afara bioxidului și a monoxidului de carbon, la ardere se creează și alte gaze care sunt principalele responsabile pen­tru efectul de seră, bioxidul de sulf și oxizii de azot, care cauzează ploaia acidă. Cărbunii sunt folosiți în principiu în centralele termice pentru producția de energie.

centru-de-curatare-a-carbunelui-pennsylvania-sua
Centru de curățire a cărbunelui, Pennyslvania – SUA

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *