Compoziția literară

Ce este literatura?

Cuvântul literatură provine de la latinescul littera, care este echivalentul în latină al literei. Pluralul litterae înseamnă „lucru scris” sau „ştiinţă”. Literatura a apărut însă chiar şi înain­te de descoperirea scrierii şi anume sub formă orală – atunci când creaţiile literare erau cânta­te sau recitate. Abia mai târziu s-a trecut la scrierea lor. Odată cu trecerea timpului, definiţia literaturii a suferit anumite modificări. Până în secolul al XVIII-lea, literatura se referea la scrie­ri de orice fel, inclusiv la studiile filosofice şi ştiinţifice. La începutul secolulului al XlX-lea, conceptul a fost redefinit şi se referea mai curând la o literatură care trebuia să corespundă unor anumite norme artistice şi estetice. În acea perioadă, exista deja literatură în mai multe limbi naţionale.

Limba literară. De regulă, limba literară se deosebește de limbajul uzual. Limba este astfel utilizată, încât să transmită mai mult decât fap­te. Pe de o parte, ea trebuie să-l captiveze pe cititor prin figuri de stil deosebite şi prin esteti­că. Pe altă parte, limba literară este interpretabilă, astfel încât devine posibilă citi­rea aceluiaşi text urmărind mai multe chei. Acest lucru devine extrem de evident în poezie, deoa­rece limbajul este „concentrat”, iar cuvintele sunt utilizate într-o manieră mai conştientă şi cu o intenţie estetică mai pronunţată.

literatura-1
În Grecia Antică, versurile erau însoțite de acompaniament muzical. Aceste versuri erau numite „cânturi”.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *