ferrara-italia

Ferrara

Bucuria de a îmbina o plimbare cu bicicleta cu cunoaşterea unui oraș magnific

[dropcap type=”1″]Î[/dropcap]ntr-o lume în care totul se desfă­şoară rapid şi toată lumea se gră­beşte într-atât încât uneori este greu să ţii pasul, există încă locuri unde viaţa are un alt ritm. Ferrara este un astfel de loc: este un oraş mic, liniştit şi minunat, în care majoritatea locuitorilor circulă cu bicicleta.

Prin urmare urcaţi pe o bicicletă şi plimbaţi-vă pe străzile deloc aglo­merate, prin parcurile publice şi străbateţi cei 9 km de poteci până în vâr­ful fortificaţiilor oraşului, construite în secolele XV şi XVI, admiraţi nenu­măratele comori de arhitectură me­dievală şi renascentistă.

Înconjuraţi Castello Estense, o clădire din cără­midă înconjurată de un şanţ cu apă, cu patru turnuri, un exemplu eloc­vent de iscusinţă inginerească mili­tară. În 1385 o revoltă periculoasă l-a convins pe Niccolo d’Este de necesi­tatea înălţării unor sisteme puternice de apărare pentru el şi familia sa şi aşa a fost construit castelul, o fortă­reaţă înălţată împotriva poporului.

castello-estense-ferrara
Castello Estense – Ferrara

Proporţiile sale impunătoare, şanţul cu apă din jur, podurile mobile şi turnurile sale datează din acea pe­rioadă îndepărtată. Un pasaj acope­rit, care se păstrează încă, lega clădi­rea militară de palatul marchizelor (în prezent Palazzo del Municipio). Secolele au trecut şi riscul revoltelor a scăzut. Şi astfel castelul a devenit o splendidă reşedinţă a curţii şi a fost înfrumuseţat cu terase pe acoperişuri în vârful turnurilor, balcoane de mar­mură, o curte în stil renascentist şi apartamente somptuoase.

Opriți-vă din pedalat în faţa lui Palazzo dei Diamanti, al cărui nume provine de la cele peste opt sute de bucăţi de marmură roz şi albă în formă de piramidă (sau diamante) care acoperă faţadele. Palatul adă­posteşte Pinacoteca Nazionale, unde se află o impresionantă colecţie de tablouri realitate de artiştii şcolii din Ferrara. Sala de la parter găzduieşte nenumărate expoziţii de artă mo­dernă. care atrag mii de vizitatori.

palazzo-dei-diamanti-ferrara
Palazzo dei Diamanti – Ferrara

Ferrara păstrează frumuseţea aus­teră a perioade renascentiste cu stră­zile sale largi şi numeroase palate da­tând din secolul XIV când a adăpostit curtea familiei Este, o dinastie consi­derată o forţă politică majoră în epoca Renaşterii. Cea dintâi reşedinţă a fa­miliei Este a fost Palazzo del Municipio, care datează de la mijlocul seco­lului XIII şi a fost reconstruit în secolul XVIII.

În apropiere se află catedrala San Giorgio începută în 1135. Construită de-a lungul secolelor, aceasta este un amestec între stilurile romanic şi gotic. Portalul central al im­presionantei faţade a fost sculptat la sfârşitul secolului XII de Wiligelmus, unul dintre cei mai importanţi scul­ptori ai epocii. În interior, cea mai mare parte din biserică este decorată cu splendide candelabre sclipitoare.

Merită să vizitaţi şi Museo della Catedrale, care adăposteşte o colec­ţie ce include o serie de basoreliefuri care ilustrează muncile agricole spe­cifice lunilor anului, manuscrise, două splendide volete de orgă pictate de artistul curţii Cosme Tura şi o impresionantă Madonna, creaţia lui Jacopo Della Quercia. Ferrara a deve­nit un important centru artistic şi cul­tural în timpul domniei lui Leonello d’Este (1441-1450).

Această curte a fost un adevărat centru de cultură şi umanism, care a atras numeroşi artişti: Pisanello, Jacopo Bellini, Rogier van der Weyden, Piero della Francesca şi ar­hitecţi precum Leon Battista Alberti.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *