teatrul-in-grecia-antica

Genurile literare

Aşa cum într-o primă faza un pictor schiţează contururile pentru un tablou, în acelaşi fel un scriitor trebuie în primul rând să aprecieze ce specie literară corespunde mai curând intenţiilor sale şi să opteze pentru un gen literar. În mod tradiţional, distingem trei genuri literare prin­cipale: lirica, epica (naraţiunea în versuri sau proză) şi genul dramatic. Clasificarea literaturii în trei genuri a fost realizată de filosoful Aristotel. Astăzi este însă destul de dificil să stabilim limite clare între genuri, deoarece unele opere sunt concepute cuprinzând atât elemente liri­ce, cât şi epice sau dramatice. În afară de aceas­ta, au apărut şi modele care nu existau în vre­murile lui Aristotel, de exemplu, eseul, care este subordonat unui nou gen numit didactică.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *