literatura-asiatica

Literatura antică din Asia

Literatura chineză

Evoluţia umanităţii a urmat traseul soarelui dinspre est spre vest. Din acest motiv, nu este de mirare că literatura ţărilor asiatice este şi cea mai veche. Primele documente scrise datează din secolul al XII-lea î.Hr. Acestea sunt marcate de transmiterea pe cale orală – care avea să se menţină şi mai departe – a temelor religioase, de tendinţele simboliste şi de o imaginaţie debordantă. Dintre literaturile asiatice, cea chineză este cea mai veche si cea mai bogată, chiar dacă o mare parte din lucrări nu s-au putut păstra: la început scrierea era realizată pe tăbliţe din bambus, care s-au distrus irecuperabil de-a lungul timpului. Poveştile trans­mise pe cale orală şi principiile de la baza credinţelor au fost scri­se pentru prima oară de clerici. În timp, au urmat rugăciunile, cântecele, evenimen­tele importante pentru popor şi gândurile înţelepţilor cu privire la zeităţile în care cre­deau. Doi scriitori chi­nezi se bucură şi astăzi de un prestigiu aparte – Confucius şi Lao-tse.

Confucius. La fel ca şi Socrate în Grecia, Con­fucius (secolele al VI-lea şi al V-lea î.Hr.) a fost un reformator al obiceiurilor, un moralist care predica prin intermediul lucrărilor sale şi care trăia el însuşi exemplar viaţa unui om de acţiune. El s-a dedicat studiului şi predării doctrinelor sale, care au fost mai târziu cen­tralizate de ucenicii săi în cartea Lun-yu (Convorbiri). Următorul fragment oglindeşte perfect învăţăturile sale morale: „Cine doreşte pentru ceilalţi ceea ce îşi doreşte pentru sine şi nu îl tratează pe aproapele său aşa cum nu doreşte să fie tratat are o inimă dreaptă şi îşi trăieşte viaţa conform principiilor morale care îi sunt date omului prin natura sa proprie, raţională”.

Lao-Tse. Lao-Tse (în funcţie de transcriere şi Laozi, Laotse, Lao-tzu, însemnând „bătrânul învăţător”) a fost un înţelept al Antichităţii care s-a izolat de lume în secolul al VI-lea î.Hr. și a dus o viaţă solitară. El a predicat iubirea, modes­tia şi altruismul. Şi-a înscris concepţiile religioa­se şi filosofice în Tao Te King (Daodejing), „Car­tea căii şi a virtuţii”. Aceasta reprezintă un fel de biblie a religiei taoiste (daoiste). Cartea lui Lao-Tse reprezintă astăzi cea mai reuşită expri­mare a ideologiei chineze antice.

confucius-si-lao-tze
Confucius și Lao-Tse

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *