populonia-italia

Populonia

Vestigii artistice şi funerare ale unei civilizaţii glorioase

[dropcap type=”1″]A[/dropcap]şezat pe un deal foarte înalt, încoronat de un castel me­dieval şi un sat modern, Populonia este unul dintre puţinele oraşe etrusce construite lângă mare.

Peisajul din împrejurimi este cu totul special – ţinuturi deluroase pre­sărate cu splendide morminte şi sarcofage etrusce. Aceste morminte, care fac acum parte dintr-un amplu sit arheologic ce include o necropolă şi acropolă, au fost descoperite la în­ceputul secolului XX în timpul săpă­turilor făcute de industria metalur­gică în căutare de fier. Nu a fost prima oară când această zonă a atras atenţia producătorilor de metale.

În­tre secolele VIII şi V Î.Hr., Populonia a monopolizat negoţul cu fier din ba­zinul Mediteranei, folosind minereul de fier care provenea din insula Elba, din apropiere, pe care Plinius cel Bătrân a numit-o „insula înnegrită de fum”. Când insula a rămas fără co­paci pentru a alimenta furnalele, pro­ducţia de fier s-a mutat în Golful Baratti. în secolele următoare vechea necropolă a Populoniei a fost mai în­tâi abandonată şi apoi îngropată sub mii de tone de deşeuri. Plaja sa nisi­poasă, de culoare roşu închis din cauza reziduurilor de fier, prezintă roci imense pe jumătate arse, care sunt probabil rămăşiţele furnalelor rudimentare etrusce.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *