proprietatile-mineralelor

Proprietățile mineralelor

[dropcap type=”1″]P[/dropcap]roprietățile exterioare ale unui mineral sunt determinate de compoziția chimică și de struc­tura sa. Atunci când o proprietate fizică rămâne aceeași indiferent de direcție, se spune că se manifestă o izotropie. Dacă vorbim despre opusul acestei situații, de anizotropie, atunci proprietatea variază la schimbări de direcție.

Un mineral va prelua forma unui cristal sau nu, în funcție de condițiile privind temperatura și presiunea, cristalizându-se (de exemplu minerale în magmă), atun­ci când magma se răcește sub punctele de top­ire ale mineralelor.

Proprietăți structurale. Există cinci proprietăți structurale fizice ale mineralelor: duritatea, spargerea, clivajul, viscozitatea și greutatea volumetrică.

  • Duritatea reprezintă rezistența pe care suprafața unui mineral o opune unui obiect ascuțit. Ea se măsoară cu ajutorul scalei de duri­tate Mohs (de la 1 până la 10).
  • Spargerea respectiv clivajul se află într-o legătură directă cu comportamentul de spargere al mine­ralelor în cazul unui șoc. Spargerea reprezintă starea exterioară a suprafeței mineralului după șoc. Dacă un mineral se sparge în forma unor suprafețe plane, atunci se vorbește despre clivaj.
  • Viscozitatea este rezistența pe care un min­eral o opune în caz de spargere sau deformare, în funcție de viscozitate, un mineral poate fi cas­ant, flexibil, maleabil, elastic sau poate fi tăiat.
  • Greutatea unei unități de volum este denu­mită greutate volumetrică respectiv densitate. Ea depinde de compoziția chimică și de volum.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *