culegatoarele-de-spice-jean-francois-millet-1857

Realismul

Pictarea realității

[dropcap type=”1″]R[/dropcap]ealismul a luat naștere ca o reacție la curentele idealiste și romantice, care s-au impus în prime­le decenii ale secolului al XIX-lea. Unii artiști fran­cezi refuzau să picteze temele istorice, alegorice și „comode”, care erau la modă în acea perioadă. Ei s-au dedicat cu tot elanul studiului realității, încercând să o surprindă pe această cât mai exact, precis și sobru pe pânză.

Atenția lor s-a îndreptat asupra mediului lor înconjurător, deci asupra natu­rii, asupra scenelor cotidiene, în particular asupra scenelor câmpenești.

NATURA

Artiștii romantici au oferit o atenție deosebită peisajelor. În picturile lor, natura a devenit mesagerul stărilor lor sufletești. Realiștii francezi au avut o abordare mai sobră a naturii.

Peisajul realist

Realismul și-a găsit una dintre cele mai importan­te forme de exprimare în pictura peisajelor, deși acest gen era mai puțin apreciat în cadrul picturii tradiționale. Pictorii realiști aveau o perspectivă precisă asupra naturii, care se elibera de elemen­tele și simbolurile sentimentale care îi fuseseră atribuite de către romantici. Ei s-au concentrat asupra cercetării aspectelor pur plastice ale peisa­jului: culorile și lumina. Creațiile pictorilor realiști aveau să aibă o influență decisivă asupra succeso­rilor lor, pictorii impresioniști și postimpresioniști. Jean-Baptiste Camille Corot și membrii școlii de la Barbizon sunt cei mai însemnați peisagiști ai acestei epoci.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *