riscul-de-producere-a-seismelor

Riscul de producere a seismelor

[dropcap type=”1″]D[/dropcap]at fiind faptul că seismele sunt rezultatul unor procese geologice interne, acestea nu pot fi întot­deauna prevăzute și pot provoca mari pagube în rândul populației și în mediul înconjurător. Prin urmare, pentru a limita pagubele produse de cutremure, se studiază modul de formare și efectele seismelor. Prin riscul de producere al seismelor se înțelege probabilitatea de apariție a unui cutremur într-o anumită regiune, având în vedere gradul de periculozitate, de întindere și efectele acestuia. Gradul de periculozitate poate fi la fel de mare atât în deșert cât și intr-un oraș, dacă oamenii și mediul nu sunt, în anumite cazuri, afectați prea puternic.

RISCUL

Riscul de producere al unui seism reprezintă probabilitatea ca într-un anumit loc să aibă loc un cutremur cu efecte devastatoare. Riscul crește odată cu magnitudinea unui seism: cu cât este mai puternic un cutremur, cu atât sunt mai importante efectele acestuia.

 Răspândirea pe glob. Distribuția pe glob a activ­ității seismice este asemănătoare celei vulcanice. 90% dintre epicentrele înregistrate în toată lumea se află la limitele plăcilor litosferei, cunoscute și sub denumirea de „cercul de foc”. Cercul de foc pacific din regiunea Anzilor se află exact acolo unde se întâlnesc placa Nazca și placa sud-americană. Această regiune înregistrează cea mai impor­tantă activitate tectonică de pe întreaga planetă.

harta-riscurilor-seismice
Harta riscurilor seismice

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *