pluta-meduzei-jean-louis-theodore-gericault-muzeul-luvru-paris-1818-1819

Romantismul

Nici lege și nici Dumnezeu – doar eu

[dropcap type=”1″]R[/dropcap]omantismul este o mișcare culturală care s-a întins în întreaga Europă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acest curent nu s-a limitat doar la aspecte estetice, ci a reprezentat și o nouă atitudine de viață, care a influențat medi­ul artistic.

Romanticii revendicau dreptul indi­vidului la libera expresie, în contradicție cu vechile norme. Artistul putea deci să-și dea frâu liber creativității, fără să îi impună cineva prin­cipii irevocabile. Astfel au luat naștere în dome­niul picturii forme de expresie diferite, care au mers de la excesul de culori al francezului Géri­cault până la reveriile mistico-religioase ale nazarinenilor din Germania.

 Romantismul în Franța

Dezvoltarea romantismului în Franța s-a reali­zat pe două căi paralele, care își găsesc origini­le în creațiile precursorului Jacques-Louis David.

În cadrul așa-numitului Romantism linear, expre­sivitatea se baza pe figuri lineare și foarte plate, care îi confereau artei o înțelegere tot mai inte­lectuală. Cel mai cunoscut pictor care a repre­zentat acest curent este Jean-Auguste-Dominique Ingres.

INGRES

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *