rovereto-italia

Rovereto

Leagăn al culturii şi păcii

[dropcap type=”1″]R[/dropcap]overeto, numit cândva oraşul stejarilor, este în zilele noastre un important centru al artei contemporane, muzicii şi culturii. Acest orăşel este capitala Vallagarinei, o vale glaciară înconjurată de culmi muntoase pitoreşti, care ating înălţimi de pănă la două mii de metri. Frumuseţea oraşului Rovereto poate fi atribuită interesantei combinaţii din­tre influenţele veneţiană şi austriacă, ce conferă oraşului o deosebită ele­ganţă şi rafinament.

Vizitatorii care vin aici sunt cel mai adesea nepregătiţi pentru frumu­seţea palatelor din secolul XVIII care împodobesc vechiul centru al oraşu­lui. Coborând pe strada principală din Rovereto, Corso Bettini, veţi pu­tea admira pitorescul Palazzo Piomarta, lucrat ca în epoca Renaşterii din piatră necioplită, Pallazzo Fedrigotti în stilul renascen­tist târziu şi Palazzo Alberti-Poja, ale cărui încăperi imense sunt acoperite cu fresce.

Pe corso se află cel mai vechi teatru din regiune, Teatro Zandonai, construit în 1783 în pe­rioada cea mai aristocratică şi mai nobilă a oraşului, care întruchipează spiritul aristocraţiei locale ce şi-a de­monstrat dragostea faţă de micul său oraş prin intermediul arhitecturii. Teatrul a supravieţuit atât unui incen­diu devastator, cât şi, mai târziu, Primului Război Mondial, când a fost folosit ca grajd, depozit şi chiar baracă. În 1924 însă, după un proces de restaurare, delicat şi minuţios, clădi­rea a fost readusă la gloria sa iniţială şi este în prezent una dintre cele mai preţuite comori ale oraşului.

teatro-zandonai-sala-de-spectacole-rovereto
Sala de Spectacole din Teatro Zandonai – Rovereto

Din oraş puteţi vedea râul Adige scânteind în timp ce coboarâ din munţi pe drumul său către mare. Castelul din Rovereto, care se înalţă pe o stâncă în extremitatea vestică a oraşului, a fost construit în epoca me­dievală pentru a rezista atacurilor conţilor războinici din Tyrol. In inte­rior se află un muzeu care prezintă artefacte din Primul şi al Doilea Război Mondial.

Cândva scena multor bătă­lii, în prezent Rovereto a fost declarat un oraş mondial al păcii şi în fiecare seară la apusul soarelui un clopot im­ens făcut din bronz reciclat din tunu­rile folosite în Primul Război Mondial, Campana della Pace, bate de 100 de ori în memoria victimelor războiului.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *