structuri-tectonice

Structuri tectonice

[dropcap type=”1″]M[/dropcap]ișcarea plăcilor litosferei determină forțe tectonice care acționează puternic asupra rocilor scoarței, astfel încât acestea se deformează și se ajunge la așa-numitele struc­turi tectonice. Pe durata acestui proces, temperatura și umid­itatea rocii au o importanță covârșitoare. Structurile geologice pot fi clasificate în două grupe: cute și grabene. Cutele se creează pe baza unui proces continuu de deformare plas­tică, în timp ce grabenele se formează brusc printr-un efect de forță.

Cute

Cutele sunt structuri geologice care se formează prin spargerea ondulată sau crăparea fiecărui strat pe baza proprietății plastice a rocii. Prin forțele de compresie care acționea­ză, materia sedimentară se scurtează. Cutele sunt de grosimi diferite: dacă o cută este convexă, adică rocile mai vechi se află în interior, atun­ci se vorbeș­te despre o cută anticlinală, în cazul în care ea este totuși concavă, cu rocile mai tinere în interior, cuta este denumită sinclinală.

Tipurile de cute. Cutele sedimentare pot fi clasificate în funcție de criterii diferite. În cazul în care întreaga suprafața a uneia dintre părți este orientată în aceeași direcție, atunci se vorbește despre o cută cilindrică, de fapt, cea mai frecventă în natură.

Un alt tip este reprezentat de cutele conice. Cutele cilindrice se clasifică în funcție de poziția planului axial și a dezvoltării laturilor în cute simetrice (plan axial vertical și aceeași înclinație pe laterale) și în cute asimetrice. Cel mai înalt punct al unei cute este denumit șa, iar cel mai adânc vale.

roci-sedimentare-cutate
Roci sedimentare cutate

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *